P Series

Cloud P-SE ContactCenter System

 

ไปอย่างไร้ขอบเขต เราได้ยกระดับธุรกิจ การส่ือสารสําหรับ SMEs

 
 
 
 

A COMPLETE Callcenter PBX SYSTEM,
PLUS MORE POSSIBILITIES
– ระบบ Contactcenter + PBX ที่สมบูรณ์พร้อมฟังก์ชั่นครบครัน

 

ความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น Cloud P-Series SE ContactCenter System ตอบสนอง
ความต้องการด้านการสื่อ สารที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เป็นระบบที่ผสานรวมกันเพื่อ
รวมชุดบริการต่างๆ ไว้ครบทุกฟังก์ชั่น Callcenter โดยที่ 1 License รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์หรือ Device ในการรับสายถึง 4 Device

 • IP-Phone
 • Softphone PC Windows/MAC OS
 • Mobile Softphone
 • Web Browser

ก้าวข้ามขีดจำกัดไม่ว่าคุณจะใช้งานผ่าน PC ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการใดๆ ขอแค่มีเพียง Web Browser ก็สามารถรับสาย โทรออกได้ผ่าน Web RTC ได้อย่างสะดวกสบาย

 
 
 

LINKUS UC CLIENTS: ANY DEVICE, ANYWHERE
– ลูกค้า Linkus UC: ทุกอุปกรณ์ทุกที่ –

 

ด้วยการขับเคลื่อนผ่านชุดแอปพลิเคชันสําหรับ Windows, MAC, Android, iOS และเว็บเบราว์เซอร์ Linkus UC Clients ช่วยให้ผู้ใช้

PBX ซีรีส์ P สามารถเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือและเดสก์ท็อปให้เป็นส่วนขยายสํานักงานได้อย่างง่ายดาย ใช้ไคลเอนต์ Linkus UC

เพื่อเชื่อมต่อและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานขณะเดินทางหรือทำงานจากที่บ้าน

 
 
 
 • คุณสมบัติส่วนขยายสํานักงานทัั้งหมด
 • หมายเลขเดียวเข้าถึงบนอุปกรณ์ใดก็ได้
 • ดูสถานะของเพื่อนร่วมงานของคุณ
 • เล่นข้อความเสียงโดยตรง
 • คลิกเพื่อโทรจากหน้าเว็บและ CRM
 • ยกระดับประสบการณ์ด้วย Linkus Cloud Service

   รวมอยู่ในแผนองค์กร

OPERATOR PANEL: FOR MORE
EFFECTIVE CALL HANDLING

 

OperatorPanel เป็นคอนโซลที่แสดงภาพสำหรับพนักงานต้อนรับ เพื่อจัดการสายเรียกเข้า ได้อย่างรวดเร็วตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์ของพนักงาน เพียงลากและวางเพื่อส่งการโทรไปยังส่วนขยายเสียงเรียกเข้ากลุ่มและคิวทั้ง หมดนี้จาก เว็บเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ยังรองรับการควบคุม การโทรขั้นสูง เช่นการโอนจอดรถ รับสายวางสายตรวจสอบ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุด

 

CATERING TO SME SERVICE CENTER

– จัดเลี้ยงศูนย์บริการ SME

 

ECONOMICAL CALL CENTER SOLUTION

– โซลูชันคอลเซ็นเตอร์ที่ประหยัด

 

โทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์สำหรับธุรกิจ SMEs ไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงหรือซับซ้อน P-Series PBX
แนะนำโซลูชันคอลเซ็นเตอร์ขาเข้าที่ออกแบบมาสำหรับ SMEs
เพื่อเพิิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีที่ประหยัดงบ

 การกระจายการโทรอัตโนมัติ (ACD)

กําหนดเส้นทางสายเรียกเข้าไปยังคิวท่ีเหมาะสม
และตัวแทนท่ีเหมาะสมตามกลยุทธ์ทีคุณตั้งไว้

 การตอบสนองด้วยเสียงแบบโต้ตอบ (IVR)

เมื่อจับคู่กับ ACD แล้ว IVR จะแจ้งผู้โทรไปยังจุดหมายปลายทาง
ที่ต้องการด้วยกฎทีกําหนดเองซึ่งช่วยให้ SMEs
จัดการกับสายเรียกเข้าจํานวนมาก

 บันทึกการโทร

ติดตามการสนทนาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแทนของคุณ
หรือเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ

 แผงคิว 

ดูการแสดงสายเรียกเข้า สถานะตัวแทนและสถิติ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคิวเพื่อช่วยให้คุณจัดการการโทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Wallboard & SLA

สำหรับตัวแทนและผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบกิจกรรม
ของตัวแทนและคิวแบบเรียลไทม์และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว

การวิเคราะห์และการรายงาน

ใช้รายงานสถิติโดยละเอียดสำหรับการวัดประสิทธิภาพ
หลายมิติและรับข้อมูลเชิงลึกในเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ

รวมอยู่ในแผนองค์กร 

INTELLIGENT DESIGN FOR
UNPARALLELED USER & MANAGEMENT EXPERIENCE
การออกแบบอัจฉริยะสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้และการจัดการท่ีเหนือชั้น –

สดใหม่ทันสมัย
และส่วนต่อประสานท่ีใช้งานง่าย

QRCODE สําหรับ
การกําหนดค่าใช้งาน

ตามบทบาท
การอนุญาตแบบละเอียด

กลุ่มขยายสําหรับ
ความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

การจัดการข้อความเสียงอัจฉริยะ

การแสดงตนแบบขยาย
ตัวเลือกสถานะ

 

THE FULL FEATURE LIST:

FROM THE MUST-HAVES TO THE NICE-TO-HAVES

– รายการคุณสมบัติเต็ม: จากส่ิงท่ีต้องมีไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีจะมี –

ด้วยรายการคุณสมบัติท่ียาวนานระบบ P-Series PBX สามารถทำอะไรได้มากกว่าท่ีคุณคาดหวังครอบคลุมทุกส่ิง
ท่ี SMEs ต้องการในการสื่อสารทางธุรกิจประจําวัน คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถเข้าถึงได้ผ่านการสมัครสมาชิก
ง่ายๆดังนี้ แผนพื้นฐานจะรวมอยู่ในอุปกรณ์ในขณะท่ีแผนองค์กรต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

แผนพื้นฐาน

แผนองค์กร

 
 

+ คุณลักษณะทางธุรกิจ

yeastar-photo-70
yeastar-photo-71
 
 

+ คุณสมบัติโทรศัพท์

yeastar-photo-70
yeastar-photo-71
 
 

+ การบริหารและความปลอดภัย

yeastar-photo-70
yeastar-photo-71
 
 

+ การสื่อสารแบบครบวงจร

yeastar-photo-70
yeastar-photo-71
 
 

+ คอลเซ็นเตอร์ Call Center

yeastar-photo-71
 

+ บริการ Linkus Cloud

yeastar-photo-71

 WHAT TO EXPECT IN THE COMING MONTHS

– ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไปมี –

เราได้วางแผนชุดคุณสมบัติทีน่าทึงสําหรับ P-Series ซึ่งจะทําให้เป็นระบบ “ PBX-Plus-More”

ท่ีหลากหลายมากขึ้นสําหรับ SMEs

Video 
Conferencing

WebRTC

Contacts

CTI

Chat

CRM Integration

 

Stay tuned
for more!

RESOURCES

เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ P-Series PBX System และ แผนการสมัครสมาชิก

CONTACT US

สนใจในระบบ PBX P-Series?
บอกความต้องการเฉพาะของคุณ

 

ADD FRIEND

Yeastar specializes in the design and development of innovative telecommunications equipment, including VoIP PBX systems and VoIP gateways for the SMB.

 

CONTACT US : IT TELECOM SOLUTION CO.,LTD.

 
 

  406/39 Liabkhlongsong Rd. ,Bangchun, Klongsarmwa, Bangkok 10510 Thailand.
  TEL : 02-016-9999
  Email : [email protected]
  Line@ id : @cloudcallcenter
  Facebook : cloudcallcenter