P-CLOUD 

P Cloud

  • P-Cloud เน้นการใช้งาน Contactcenter ทุกอุปกรณ์ใช้งานผ่าน Internet Public ทั้งหมด มีระบบ HA แบบ Active-Standby ในส่วนของ PBX Hub และมีระบบป้องกันขั้นสูง Firewall Security, SBC Firewall, Proxy SBC , Outbound Call Frequency Restriction, Allowed – Blocked Ips, Allowed Country Ips, Allowed Country Codes
  • นอกจากนี้ Cloud Service ตั้งให้บริการอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ได้ความเร็วและคุณภาพเสียงสูงสุด ทํางานอยู่บน Network 10Gb
  • P-Series Edition PSE1000 เน้นใช้งาน PBX กับ IP-Phone ผ่าน Private Link หรือ On Premise เท่านั้น

                     ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทีม Sale

Why Choose us ?

90%
CLOUD

บริษัทที่ย้ายไปสู่ระบบ Cloud PBX 
สามารถลดการลงทุนในครั้งแรก
ลงไปได้สูงสุดถึง 90%

80% Remote
Working

80% ของพนักงาน
ทำงานที่โต๊ะน้อยลงและ ส่วนใหญ่
ได้เคยทำงานนอกสถานที่

74%
Mobility

74% ของพนักงานสามารถ
ใช้ App บนมือถือเพื่อใช้การติดติดต่อในองค์กร
และยังง่ายกว่ารูปแบบเดิมๆ

 
32% UC

มีการศึกษาว่าการใช้ระบบ UC
ช่วยลดเวลาในการสื่อสาร
ได้ถึง 32 นาทีต่อวันทีเดียว

Why Yeastar Cloud PBX ?

บริหารจัดการได้ง่ายและเต็มประสิทธิภาพ

 • ใช้ Datacenter ระดับโลก อยู่ในประเทศไทย (Huawei Cloud , TrueIDC Cloud by ITTS Services )
 • เปิดระบบใหม่ได้ใน 30 นาที
 • เริ่มต้นใช้งานที่ 5 User  เพิ่ม/ลด จำนวนผู้ใช้งานได้
  ราคาเริ่มต้นเพียง 119 บาท/user/เดือน
 • รองรับ WFH เต็มรูปแบบ เริ่มใช้งานง่าย โดยระบบส่ง คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ตรงไปที่ผู้ใช้งาน
 • ง่ายต่อผู้ใช้งาน โดยการ Scan QR Code และใช้งานได้
  ใน 1  นาที และ รองรับการตั้งค่า Yealink IP-PHONE แบบ Provisioning
 • ตั้งค่าง่าย และ สามารถบริหารจัดการได้จากทุกสถานที่

ธุรกิจแบบใดที่เหมาะกับระบบ Cloud PBX ที่สุด?

บริษัทที่มีพนักงาน IT ไม่เพียงพอ และหรือ ไม่ต้องการมาดูแลอุปกรณ์ PBX ที่ต้องใช้การเรียนรู้เพิ่มเติม

|
บริษัทที่มี สาขา และ ต้องการสื่อสารระหว่างสาขาที่ง่ายที่สุด

|
บริษัทที่เติบโตไว ที่ยังไม่ทราบจำนวนการใช้งานที่แท้จริง และต้องการการเพิ่มจำนวนได้ทันที

|
บริษัทที่มีพนักงานทำงานที่บ้าน หรือ ทำงานนอกสถานที่

|
บริษัทที่ไม่ได้มีที่ตั้งแบบถาวร ระบบนี้สามารถใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ

Call Flip คืออะไร?

เป็นคุณสมบัติระบบโทรศัพท์ PBX ที่ให้คุณโอนสายสนทนาอยู่ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องพักสาย ที่เป็นเลขหมายของตัวเองทั้ง IPPhone , Linkus PC , Mobile และ Web Client

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายสายที่อยู่ระหว่างคุยสายจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังมือถือของคุณได้อย่างราบรื่น และในทางกลับกัน คุณลักษณะ Call Flip ใช้งานได้กับเทอร์มินัลโทรศัพท์แทบทุกเครื่องที่เชื่อมโยงกับเลขหมายภายใน Extension ของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ต้องตัดสายลูกค้า

ต่างจากการโอนสายตรง Call Flip จะใช้ได้เฉพาะกับสายที่สนทนาอยู่เมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ผู้ที่คุณคุยด้วยจะไม่มีทางรู้ว่าคุณเปลี่ยนอุปกรณ์

เชื่อมสายนอก

อย่างไร ?

P-Cloud-05

ผ่าน SIP Trunk Provider ทุกเจ้าในประเทศไทย
(ผ่าน เครือข่าย Internet ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์)

P-Cloud-06

กรณีมีสายนอกแบบ สาย ใช้อุปกรณ์ Gateway
จากทาง Yeastar เชื่อมได้ทันที

กรณีมีสายนอกแบบ สาย ใช้อุปกรณ์ Gateway
จากทาง Yeastar เชื่อมได้ทันที

01 − 

แจ้งจำนวนผู้ใช้งาน และ รูปแบบสายนอก มาทาง ITTS เพื่อเปิดบริการ

02 −

ชำระค่าอุปกรณ์ และค่าใช้บริการรายปี

03 −

ตั้งค่า เบอร์โทร ภายใน ภายนอก Function การโทรCall Flow การทำงานต่างๆ ที่ต้องการ

*กรณีสายนอกเป็นแบบ IP ไม่จําเป็นต้องติดตั้ง Gateway

04 − 

ติดตั้งอุปกรณ์ IPPhone Voice Gateway และอุปกรณ์เสริม

05 −

ระบบส่ง QRCode email ไปยังผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน Download software และเริ่มใช้งานได้ทันที

มี PBX Features ครบถ้วน ที่มาพร้อมกับระบบ Call-Center

Business Features

 • BLF Support
 • Business Hours & Holidays
 • Call Allow/Block List
 • Free 500mins Call Recording
 • Custom Prompts
 • Emergency Number
 • Emergency
 • Notifications
 • Fax to email
 • Group Voicemail
 • Import & Export
 • Mobility Extension
 • Music on Hold
 • MOH Playlist
 • Microsoft Teams
 • Integration
 • Paging/Intercom
 • Remote Extensions
 • Speed Dial
 • T.38 Fax
 • Voicemail
 • Personal Voicemail
 • Greeting
 • Voicemail to email
 • WebRTC Audio Call

Telephony Features

 • Call Forwarding
 • Call Monitoring (Listen/Whisper/Barge-in)
 • Call Parking
 • Call Pickup
 • Call Transfer
 • Call Waiting
 • Caller ID
 • CID-based Call
 • Routing
 • DID-based Call
 • Routing
 • CDR & Reports
 • Conference Rooms
 • CTI
 • Dial by Name
 • DID (Direct Inward Dialing)
 • DOD (Direct Outward Dialing)
 • DND (Do Not Disturb)
 • IVR
 • Paging & Intercom
 • Queue / Call Center
 • Queue Call-Back
 • Ring Group

Administration & Security

 • Auto Provisioning
 • AMI
 • Web-based User
 • Portal
 • Dashboard
 • Granular User Role
 • Extension Bulk Import
 • Trunk Bulk Import
 • Extension Group
 • Built-in SMTP Server
 • Event Logs
 • Event Notifications
 • Backup and Restore
 • Operation Logs
 • SRTP & TLS
 • Encryption
 • Troubleshooting
 • Security
  • Password Policy
  • Enforcement
  • Auto Defense
  • Static Defense
  • IP Blocklist
  • Security Alerts via Email

Unified Communications

 • Linkus Web Client
 • Linkus Mobile Client (iOS & Android)
 • Linkus Desktop Client (Windows & MacOS)
 • Presence
 • Custom Presence Description
 • Linkus for Google Chrome Extension
 • Linkus Select & Dial with Hotkey
 • Company & Personal Contacts
 • Voicemail Transcription
 • Popup-URL
 • Audio Conferencing
 • Unified Messaging
 • Operator Panel
  • Unlimited Users
  • Dispatch Active Calls (Redirect, Transfer, Hang up, Record, Park, Monitor)
  • Monitor Call Status (Inbound, Outbound, Extension, Parked Calls, Ring Group, Queue)
  • Unified Presence
  • Switch Presence Status
  • Switch Business Hours

Linkus UC Clients

เครื่องโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อได้จากทุกที่

 • ระบบ Softphone ที่ดี และ ใช้งานง่ายที่สุดในท้องตลาด
 • ทำงานบน IOS, Android, Mac, Web-Browser โดยมีรูปแบบการทำงานเหมือนกันในทุกอุปกรณ์ ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่
 • ใช้งานได้พร้อมกันได้ทั้ง 4 อุปกรณ์พร้อมกัน เบอร์เดียวกัน, มีสมุดโทรศัพท์ เหมือนกัน, ทำงานผ่าน Internet ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
 • ดูสถานะผู้ร่วมงาน ว่างหรือไม่ว่าง ส่งข้อความถึงกันได้ ทั้งส่วนตัวและเป็นกลุ่ม
 • ทำงาน WFH หรือ นอกสถานที่ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย
P-Cloud-13

SOFTPHONE

Softphone ฟังก์ชันครบ 

ที่ใช้งานโทรศัพท์ทดแทนเครื่องโทรศัพท์ได้ จากทุกที่ทุกเวลา

P-Cloud-11

WEB CLIENT

รวมศูนย์การทํางานให้อยู่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ไม่ต้องลง Software

P-Cloud-12

GOOGLE CHROME

Manage your office calls easily and never miss a call
with the chrome extension

Linkus UC Client – SoftPhone

Softphone ที่ใช้งานง่าย ฟังก์ชั่นครบ

ระบบ UC Softphone ที่ใช้งานโทรศัพท์ทดแทนเครื่องโทรศัพท์ได้ จากทุกที่ทุกเวลา

 • บนโทรศัพท์ใช้ PUSH notification ลดการใช้ Battery และ เสถียรภาพสูง หรือเลือกทำงานแบบ Background ได้
 • มี สมุดโทรศัพท์ ในตัว 
 • มี Chat สำหรับ สื่อสารในกลุ่ม
 • ฟัง Voicemail ได้โดยตรง
 • ดูประวัติ การโทรเข้าออก

Linkus Web Client

Combine calling, meeting, collaboration, and more in one place.

Screen Pop-Up

ทำการ แสดงข้อมูล ลูกค้าบนหน้า Web-Based CRM ได้ทันทีเมื่อมีสายเข้า

 

แนะนำ Function Keys

Customize key configurations to meet daily office communication requirements and improve work efficiency.

 • รองรับทั้งบน Linkus Web Client และ Yeastar Linkus for Google Chrome 
 • เพิ่มได้ถึง 120 ปุ่ม
 • มีประเภทการทำงานถึง 12 รูปแบบ , เช่น. speed dial, monitor status, DTMF, Agent login, Logoff

หน้าโอเปอเรเตอร์ / Operator Panel

โอเปอเรเตอร์ ก็ WFH ได้

 • มีระบบ Operator Panel ทำงานบนหน้า Web
 • ใช้งานได้จากทุกสถานที่

Gain Complete Control of the Call Flows

 • ทำงานผ่านหน้า Web Interface จากทุกสถานที่
 • จัดการสายเข้า แบบ real-time พร้อมดูสถานะพนักงานได้ทันที
 • ลากสายนอกที่ต้องการ ไปยัง เบอร์ภายใน, เบอร์กลุ่ม, หรือ ระบบ Queue 
 • คลิก ไปยังสาย เพื่อ ฝากสาย, รับสายแทน, วางสาย, ฟังการสนทนา, พูดแจ้งข้อมูลในสายนั้น,
  และอื่นๆ ได้

Native Contacts Management

 • มีสมุดโทรศัพท์กลาง ของ องค์กร ที่สามารถแบ่งเป็นหลายกลุ่มได้
 • สมุดโทรศัพท์ส่วนตัว ของแต่ละผู้ใช้งาน
 • หาเบอร์โทรได้จากทุกอุปกรณ์ พร้อมโทรออกได้ง่าย
 • แสดงชื่อ บริษัท ผู้โทรเข้าเองอัตโนมัติ
 • ซิงค์ข้อมูลลูกระหว่างทุก Linkus UC

Call Accounting

ระบบแสดงค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ ยืดหยุ่นใน ตั้งค่าใช้จ่ายในการโทรออกสายนอก โดยสามารถตั้งค่าได้กับ เบอร์ภายในแต่ละเบอร์ กลุ่ม 

 • Provide visibility into the calling patterns and activity of employees
 • Accurate accounting of individual and departmental phone costs
 • Identify suspicious calls and telecommunication misuse
 • Effectively plan telecommunication budget

มาพร้อมระบบ Call-Center เต็มรูปแบบสำหรับ SME

รองรับระบบ Call Center เต็มรูปแบบ รองรับ WFH

 • มีระบบ Queue และ Queue Call-Back ที่จะให้ให้ลูกค้าไม่ต้องคอยในคิว โดยระบบจะติดต่อกลับอัตโนมัติ เมื่อถึงคิว
 • มีระบบให้คะแนน ความพึงพอใจอัตโนมัติ (Auto Satisfaction Survey)
 • บันทึกเสียงสนทนา
 • มี Wall Board สำหรับ การทำงานที่ต้องการวัดค่าตลอดเวลา
 • รองรับ Screen pop up, Click-to-Call, 
  เชื่อมกับระบบ CRM ภายนอก

Wallboard & Queue Panel

Queue with Queue Callback

รองรับระบบ Call Center เต็มรูปแบบ รองรับ WFH

 • ระบบคิวจะช่วยในการบริหารงาน จัดความสำคัญ, กำหนดกลุ่มผู้รับสาย, และ จัดรูปแบบกระจายสายไปยังผู้รับสาย (Agent) ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ระบบการโทรกลับอัตโนมัติ (Queue Callback) จะช่วยแก้ปัญหาหลักที่พบในระบบ call-center ทั่วไปที่ลูกค้าจะต้องรอคอยสายอยู่ตลอดเวลาที่ จะทำให้ทั้งเสียค่าโทรศัพท์ เวลา และ ลดความพิงพอใจเมื่อรอสายนานขึ้น
 • ลูกค้าไม่จำเป็นที่ต้องคอยสายอีกต่อไป ระบบจะโทรกลับไปยังผู้โทรเข้าอัตโนมัติ เมื่อถึงคิวของท่าน
 • กรณีที่ไม่สามารถโทรกลับได้ระบบจะมีการแจ้งเตือน
 • มีรายงานการทำงานของระบบนี้ เพื่อการตรวจสอบภายหลัง
 • รองรับการโทรกลับผ่าน GSM Gateway เพื่อลดค่าใช้จ่าย

CRM Integration for
Smart Organization

เชื่อมกับซอร์ฟแวร์ทางธุรกิจ
ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขายได้เพิ่มขึ้น

 • โทรออกโดยกดเบอร์บน CRM เพียงปุ่มเดียว (Click to call)
 • แสดงรายละเอียดลูกค้าทันที่มีมีสายเข้า (Call Popup)
 • ใช้งานสมุดโทรศัพท์ร่วมกัน (Phonebook Sync)
 • จดบันทึกรายละเอียดในแต่ละการโทร​ (Call Journaling)
 • สร้าง รายชื่อใหม่ ในสมุดโทรศัพท์ได้ทันทีสำหรับเบอร์ที่ไม่รู้จัก
  (Create New Contact for Unknown Caller)

ทำให้การทำงานสำหรับบริษัทที่มีหลายสาขาเป็นเรื่องง่าย

 • เชื่อมต่อสำนักงานใหญ่, สาขา, สำนักงานย่อย และ ผนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ เข้าไว้รวมกันบน ระบบ Cloud PBX ระบบเดียว
 • ทำงานทุกอย่างอยู่บนระบบเดียวกัน ทำให้การใช้งานลื่นไหลมากขึ้น
 • ทำให้การโอนสาร หรือ สื่อสารภายในสาขาเป็นเรื่องง่าย
 • ลดการดูแลรักษา ที่แยกกันระหว่างสาขา เป็น ระบบเดียว

FEATURES

 • Operator Panel ทํางานบนหน้า Web ใช้งานได้จากทุกสถานที่
 • Native Contacts Management
 • Phonebooks
 • Provisioning + Phonebooks Demo
 • Call Accounting ระบบแสดงค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์
 • ระบบ Call-Center เต็มรูปแบบสําหรับ SME
 • Wallboard & Queue Panel
 • Queue Report
 • Queue with Queue Callback
 • CRM Integration for Smart Organization
 • ขยายจํานวนผู้ใช้งานได้ในอนาคต

Yeastar specializes in the design and development of innovative telecommunications equipment, including VoIP PBX systems and VoIP gateways for the SMB.

 

CONTACT US : IT TELECOM SOLUTION CO.,LTD.

 
 

  406/39 Liabkhlongsong Rd. ,Bangchun, Klongsarmwa, Bangkok 10510 Thailand.
  TEL : 02-016-9999
  Email :  [email protected]
  Line@ id : @cloudcallcenter
  Facebook : cloudcallcenter